Fázový vyrovnavač

Každý kdo zná reproduktory Lowther ví, že každý budič, co tato firma po více než půl století vyrábí, obsahuje fázový stabilizátor. Hlavní funkcí standardního stabilizátoru je omezování interference způsobené protilehlými stranami vnitřního kónusu, které při určitých frekvencích vzájemně vyruší zvukové vlny. Další úlohou stabilizátoru je jeho funkce jako difuzér, který usměrňuje zvukové vlny ke stěnám dopředných hornů, v případě že jsou namontovány na přední stranu budiče.

Nový fázový vyrovnavač nejen lépe vykonává stejné funkce jako původní stabilizátor, ale dokáže mnohem více.

fázový vyrovnávačfázový vyrovnávač Vytváří hornovou konturu mezi sebou samým a stěnou vnitřního kónusu. Toto umožňuje značné zlepšení frekvenční odezvy výšek, a ze stejného důvodu je také lepší odezva ve vyšším středním pásmu. Reprodukovaný zvuk je čistší a jasnější s mnohem větším rozlišením jednotlivých hudebních nástrojů.

Série trubic na vyrovnavači je přesné velikosti, počtu a hloubky, aby udržovaly rovnoměrný tlak na obou stranách kónusové sestavy v celém slyšitelném pásmu. Bez nějakého stabilizačního zařízení mají tlaky na obou stranách membrány tendenci ke zvyšující se nerovnováze v závislosti na snižující se frekvenci reprodukovaného zvuku. Namontováním nového fázového vyrovnavače se tlak na obou stranách membrány vyrovná v rámci celého slyšitelného pásma. Takováto regulace eliminuje možnost nadměrných oscilací když se membrána pohybuje dopředu. Efekt je podobný jako u hornu s dopředným vyzařováním, ale bez možného zkreslení a zabarvení ke kterému jsou tyto dopředné horny náchylné.

Původně byl tento nový fázový vyrovnavač určen k vyrovnávání tlaku na obou stranách membrány u modelu Lowther DX4Module. Akustická komora umístěná na zadní části DX4M vyžaduje přidání kompenzačního zařízení pro vyrovnávání tlaku. Tento nový fázový vyrovnavač je nyní k dostání jako doplněk na přání pro všechny nové budiče Lowther. Kromě toho je také nabízíme všem uživatelům, kteří už Lowthery vlastní, může být taktéž nainstalován na všechny typy bez ohledu na jejich stáří bez potřeby žádných modifikací. Odšroubování původního stabilizátoru, a namontování nového vyrovnavače je jednoduché. A potom už jenom vychutnejte zcela novou úroveň zážitku z poslechu.

cena za 1 kus: 1 980,- Kč

elektronkový zesilovač
Copyright 1999 - 2008 / Horn Studio