Pod pokličkou elektronek

Vysoká kvalita přístrojů závisí především na technologii výroby (naše knowhow) a na použitých součástkách. Nebudu tady popisovat žádný návod na stavbu, nýbrž chci pouze vysvětlit, proč patří High Endové jednočinné triodové watty k těm nejlepším a nejdražším na trhu.

Každá součástka zkresluje a aby k tomu docházelo co nejméně, musí jich být použito málo a pouze ty nejkvalitnější. Nejdůležitější kvalitativní vlastnost každé součástky – aktivní, pasivní, nebo jen drátu je účinnost! Každý zvuk obsahuje kromě základních tónů, ještě tóny harmonické (mnohé nad 20 kHz), které propůjčují hlasům a hudebním nástrojům jejich specifické zabarvení. Tady mají LP vyrobené před rokem 1980 metodou AAA, před CD, obrovskou výhodu, protože mohou mít barvu i nástroje, které hrají na vyšších frekvencích.

Výstupní transformátory jsou snad největším tajemstvím každého konstruktéra. Buďto jsou vynikající, nebo lze jimi všechno zkazit. Používám ty vynikající.

6C33CNe všechny elektronky znějí stejně. Každá z elektronek má jiné zvukové vlastnosti a dokonce stejné modely se liší podle toho či onoho výrobce. Dobré znění elektronek také úzce souvisí s jejími elektrickými parametry. Patří k nim malý vnitřní odpor = vysoká kmitočtová stabilita a velká strmost = linearita tzn. nízké zkreslení zesíleného signálu např výkonová 6C33C. Tyto základní vlastnosti mají ještě mnoho dalších zvukových výhod a jen jednu nevýhodu. Nabízejí pouze velmi malé zesílení, což je pro většinu konvenčních reproduktorů nepřekonatelný problém. Dokonce některé málo výkonové přímo žhavené triody dokáží zesílit signál s tak neuvěřitelnou věrností a s přesným podáním harmonických tónů, že je ani některé konvenční reproduktory nedokáží zachytit. Hornovým reproduktorům, které mají okolo 100dB citlivost tato malá nevýhoda až tak nevadí. Díky silnému magnetu a lehounké membráně dokáží zahrát i ten nejjemnější detail a skrz aktivaci hornem jím rozhýbat obrovský sloupec vzduchu.

Pasivní prvky jsou u mnohých konstrukcí velmi podceňovány. Přesto že jsou někteří schopni utratit mnoho peněz za propojovací dráty, vnitřky přístrojů jim dále ke spokojenosti „značkových“ firem, zůstávají utajeny. Je to velká chyba a je o to větší, když se jí dopustí výrobci jednočinných triodových zesilovačů, kde pro svoji jednoduchost, tvoří každá použitá a to i pasivní součástka vysoké procento svého vlivu.

ElnaNezanedbatelný vliv na kvalitu zvuku mají kondenzátory a nejvíce pak vazební. Kondenzátor ať je na jakékoliv pozici má jediný úkol a to, oddělit střídavou složku (signálu) od stejnosměrné (napájecí). K tomu dochází v přímé závislosti na kapacitě a zatížení a nepřímé na kapacitě a kmitočtu. Musí mít tedy nekonečný odpor pro složku stejnosměrnou, což má každý, a minimální odpor pro složku střídavou bez ohledu na frekvenci, což skoro nikdo z výrobců nedodržuje. Toto má platnost pro NF audio. Jinými slovy je správná vlastnost kondenzátoru zkrat na nejvyšších kmitočtech. Jedině za těchto okolností dokáže vazební kondenzátor přenést vysoké kmitočty a to i ty harmonické a filtrační kondenzátor ve zdroji zkratovat VF rušení ze sítě a uklidit zbytky signálu za pracovním odporem. Ty nejúčinnější to navíc dokáží bez přechodového zkreslení docházejícímu vlivem zatížení. Zdrojové filtrační kondenzátory jsou nejlepší polypropylenové v oleji ASC, ty jsou ovšem značně rozměrné, ale zase o to účinnější. Druhá volba jsou Japonské Black Gate WKZ, ty se zase musí delší dobu „zahořovat“ a potom by se neměly častěji vypínat. Třetí volbou jsou opět Japonské Elna Cerafine s vynikajícím keramickým dielektrikem.

Odpory, mají obrovský dopad na výsledný zvuk. Nejvíce si to vždy uvědomím, když slyším hrát velmi výkonné a velmi složité tranzistorové zesilovače na nějakých kvalitnějších reproduktorech. Vícehlasé sbory a nebo náročnější sólové zpěvy začnou nepříjemně chrčet, že to až vypadá na spálený střeďák. Ne, můžou za to odpory. Zesilovač je opět propojen nějakými specielními kabely, ale uvnitř jsou v signálové cestě desítky, někdy dokonce stovky levných metalových odpůrků pochybné kvality. Ve vysokojakostním elektronkovém zesilovači se dá, v signálové cestě, spočítat počet všech použitých součástek na prstech ruky, a proto se musí použité typy odporů co nejpečlivěji vybírat. Dnes si už málo z nás pamatuje na zvuk starých, krásných, velkých elektronkových přístrojů. Zněly na středních kmitočtech tak nádherně hladce a sametově, byl to velký zvuk, který by měl být povinný pro centrální reproduktor kina THX. V té době se, krom jiného, používaly jen a pouze uhlíkové odpory. Bylo to především nádherné plné a až jiskřivé znění středních kmitočtů a krásné jemné a dobře čitelné výšky. Ta doba je už dávno pryč a je jasné, že na některých pozicích se tyto odpory použít nedají. Také ony mají své nevýhody, jako zmenšená účinnost na obou okrajích kmitočtového spektra. Také zanáší více šumu a tudíž jsou takřka nepoužitelní na nízkých úrovních signálu. Takže raději metalové odpory? V předzesilovačích jsou jediná volba. Musejí se ale použít kvalitní typy od kvalitních výrobců. Pokud použijeme ty levné z elektra, koledujeme si o průšvih na středech nebo přinejlepším o chladný neosobní zvuk. Vysoké hodnoty drátových odporů bývají kmitočtově závislé, ale střední a nízké jdou s dobrým výsledkem použít. Metaloxidové odpory jsou odporné. Způsobují nejdrsnější odporný zvuk. Na ty je potřeba si dát obzvlášť velký pozor a důsledně se jich vyvarovat. Ty se dají bez újmy na zvuku použít snad jenom do zdroje napájení. Jaká je tedy nejlepší volba? Je to citlivý přístup ke každé pozici a je to kombinace různých, ale pouze vyzkoušených kvalitních typů. Je mnoho výrobců, kteří se zabývají výrobou dobrých odporů, např. metalových Holko, BC nebo Caddock či uhlíkových Riken, Allen-Bradley, Stackpole . Nesmím zapomenout na Japonské tantalové odpory, které používá Audio Notte. V jednočinných Highendových elektronkových přístrojích by se měly používat, s ohledem na pozici, pouze odpory s co nejnižší hodnotou.

Pokud si chcete sami elektronkový přístroj postavit, mohu vám některé důležité součástky prodat a se stavbou poradit. Pokud už nějaký elektronkový přístroj vlastníte a nechcete ho měnit, dá se jeho zvuk radikálně zlepšit výměnou některých součástek za kvalitnější.

  High End součástky pro triody SE  

Na hornových reproduktorech jsou tyto všechny použité součástky zřetelně slyšet. Budou to filtry ve zdroji, nebo vazební kondenzátor. Je to i jeden konkrétní odpor, který je vhodný či nevhodný na té či oné pozici. Je to proto, že je takový přístroj až nápadně jednoduchý. Je to jako zvuková vlna, která se nemusí prodírat překážkami a šíří se ve volném prostoru. Je to překrásný zážitek nažhavit lampy, zasednout do křesla a slyšet znít svoji oblíbenou hudbu velkou, dynamickou, lehkou, živou, se všemi harmonickými tóny, vnímat hudebníky, zavřít oči a přitom vidět jak se na scéně pohybují a na co hrají. Z tohoto článku je patrné, že dobře hrající elektronkový zesilovač není tak jednoduché postavit a opravdu ten velmi kvalitní nemůže být laciný.

elektronkový zesilovač

Copyright 1999 - 2008 / Horn Studio