Širokopásmové hornové systémy

Exponencionální horn je vlastně akustický transformátor, který spojuje pohyby membrány reproduktoru se vzduchem a tak přenáší malý pohyb o vysoké energii na velký nízkoenergetický pohyb vzduchu. Odtud pochází jeho účinnost. Je to vlastně trychtýř, který začíná u hrdla, co nejblíže reproduktoru, a končí vyústěním. Plocha průřezu trychtýře se bude rozšiřovat (expandovat) až k jeho konci. K určité stanovené dolní frekvenci bude efektivní jakýkoliv horn. Tato frekvence se nazývá frekvencí mezní.

Širokopásmové hornové systémy zadem aktivované

         
  Acousta 115      
  Acousta 115   Je to jeden z nejstarších komerčních designů Lowtheru. Možná ale právě pro svojí osobitost a tak trochu "retro" styl, má stále mnoho příznivců. Acousta nemá žádnou kompresní komoru a z tohoto důvodu je nutné prostor těsně za reproduktorem vhodně vytlumit, nebo použít reproduktory Lowther série EX. U tohoto modelu je poněkud obtížnější najít v poslechovém prostoru vhodné umístění, ale až toho dosáhnete, odmění vás vynikajícími výsledky.  
         
  Fidelio      
  Fielio   Je moderní a velmi populární design. Mají aktivní vyústění na zadní straně skříňky a proto je nutné, aby měly v poslechovém prostoru za zády stěnu ve vzdálenosti 20 - 50cm. Posouváním v tomto rozsahu si určíte, které hluboké frekvence se vám od zadní stěny odrazí, tak, abyste celé pásmo co nejvíce vyvážili. Je to jeden z nejvhodnějších modelů do menších místností. Velice snadným způsobem jde měnit obsah kompresní komory, takže lze použít všechny nabízené modely širokopásmových reproduktorů Lowther. Tyto horny jsou nejprodávanějšími.  
         
  Bel Canto      
  Bel Canto   Je poslední generace Lowtheru a první design z řady Logic Series. Aktivní otvor ústí dolů otevřenou spodní částí skříně. Změnou vzdálenosti od podlahy na speciálním nastavitelném podstavci se dá na spodních frekvencích nastavit frekvenční odezva pro každý systém odděleně. Navíc je tento podstavec tvarovaný tak, že tvoří nedílnou součást vnitřního složeného hornu. Také zde jdou použít všechny nabízené širokopásmové reproduktory Lowther.  
         
  Hedlund horn      
  Hedlund Horn   Tento design poprvé zkonstruoval Jan Hedlund ze Švédska. Jedná se o jeden z nejdelších exponenciálních zvukovodů, kde je použit zadem aktivovaný širokopásmový reproduktor. Právě díky své délce hrají velmi hluboce a mohutně, navíc s obrovskou dynamikou. Předpokladem je ale nutnost použít citlivější reproduktor s dostatečně silným nejlépe Neodymiovým magnetem pro získání většího tahu. Tyto přes dva metry vysocí "obři" by měli být umístěni ve větších min. 20m2 poslechových prostorech.  
         
         

Širokopásmové hornové systémy předem aktivované

Tyto širokopásmové tzv. "dopředné" horny zkonstruoval Bert Doppenberg, majitel firmy BD-Design z Holandska a brzy si získaly mnoho příznivců po celém světě. Jsou přímo napojeny na přední stranu reproduktoru (zadní je přesně a citlivě utlumena) a tím vyrovnávají jeho frekvenční odezvu. Tento proces by se dal přirovnat ke gramofonovému korekčnímu předzesilovači. Na desce jsou zaznamenány pouze vyšší kmitočty a korekčním předzesilovačem se výsledná frekvenční charakteristika srovnává. Podobně je tomu tak u těchto vynikajících širokopásmových reproduktorů, přenášejících nejlépe vysoké kmitočty, napojené na dopředné horny, které akusticky zesilují pouze nízké kmitočty a vysoké potlačují. Tímto se dosáhlo za použití jednoho reproduktoru, z jednoho místa, vyrovnané frekvenční odezvy až ke spodnímu meznímu kmitočtu 150Hz !!! Na hlubší kmitočty je sice nutný oddělený basový systém, ale posuďte sami, není snad na tom něco jedinečného?

Jsou to velice odhalující systémy a pro svoji obrovskou účinnost (až 6dB akustického zesílení) je výsledek velmi závislý na kvalitě použitých reproduktorů. Proto v tomto případě platí jednoznačně pravidlo: "Pro Orisy použijte ty nejlepší reproduktory, které si jen můžete dovolit".

  Oris 250      
  Oris 250   Detailní, transparentní, otevřený, zvučný a dynamický - jen několik slov o znění Orisů 250, které přinesou hudbu blízko k vám. Velmi blízko.... Jednoduchost systému (nejsou použity žádné filtry) vede k extrémně průhledné a poctivé reprodukci vaší hudby. Výjimečně vysoká citlivost (106dB) umožňuje užívat širokou různorodost nejvyšší kvality zesilovačů od výstupního výkonu 0,4 watty nahoru. S výborným výsledkem lze použít i slabší měniče. Tento základní Oris horn 250 má v průměru 54cm. Zní více otevřeněji a více "svěží" oproti Orisu 150. Vyšší dělicí kmitočet (230Hz) se obtížněji integruje s mnoha existujícími basovými systémy. Výborných výsledků je dosaženo se speciálně navrženým basovým systémem Onken BD-design.  
               
  Oris 200            
  Spolu s nejlepšími reproduktory dosahuje tento design to nejdynamičtější a nejtransparentnější znění. Průměr hornů Oris 200 je 59 cm. Je to akorát ta střední hodnota k velmi vyváženému zvuku. Tento design má oproti Orisu 250 hlubší horn, bude tedy produkovat plnější bas a lepší výsledek dosáhne s kvalitnějšími měniči. Oris 200 má vyšší dělicí kmitočet (220Hz) a obtížněji se integruje s mnoha existujícími basovými systémy. Nejlepších výsledků je dosaženo se speciálně navrženým basovým systémem Onken BD-design.   Oris 200  
     
  Oris 150      
  Oris 150   Jeden širokopásmový systém o velikosti 78cm s citlivostí 109dB, spodním mezním kmitočtem 160Hz a to vše z jednobodového zdroje nám dává tušit, jaký potenciál se asi v tomto systému skrývá. Pro takovýto systém je zapotřebí nejen nejlepší reproduktorový měnič, jaký si kdo může dovolit, ale je nutné ho spojit s vhodným basovým systémem. Pro malé poslechové prostory je nejvhodnější "Onken BD-design", pro větší je lepší použít účinnější spodní část Klipschovi La Scaly a nebo rohového K-hornu.  

Samozřejmě, že k těmto vynikajícím širokopásmovým reproduktorům existuje ještě celá řada designů exponenciálních hornů, které jsou více či méně populární. Na celém světě je mnoho nadšených "stavitelů", kteří vymýšlejí stále nové a nové horny s cílem dosáhnout toho nejlepšího zvuku. To klade vysoké nároky na použité reproduktory, což je zase hnací silou jejich výrobců.

To, že takto zhotovené reproduktory budou ve vysokých a středních kmitočtech výborné, nemůže být pochyb, ale jak je to s basy? U všech dobře navržených „backloaded“ hornů to není problém. Délka každého hornu je efektivní k určitému dolnímu meznímu kmitočtu. Jednoduše řečeno platí pravidlo, čím delší horn, tím hlubší bas. Čím větší jejich aktivní otvor, tím bude bas znít mohutněji. U všech výše uvedených zadem aktivovaných designů je délka hornu 2 - 2,8m a bude stačit na frekvence kolem 80 - 50Hz, což je pro poslech hudby více než dostačující. Naskýtá se další otázka. Nedal by se postavit horn s jedním budičem, jehož délka (něco přes 4 metry) bude efektivní k 20Hz? Jsou dva základní důvody, proč ne. I kdyby se takový horn vešel do běžného poslechového pokoje, neexistuje širokopásmový budič s tak silným magnetem, který by byl schopen utlačit ten obrovský sloupec vzduchu bez ztráty dynamiky. Navíc u systémů aktivovaných přední stranou budiče se v delších hornech zcela ztrácejí výšky. Pro opravdu hluboký bas musí mít budič buď větší plochu membrány, a nebo větší výchylku, ale v obou případech bude mít tato změna konstrukce za následek úplnou absenci vysokých a kmitočtů.

Pro horny aktivované přední stranou membrány reproduktoru existuje jediná cesta, jak z tohoto ven a to řešit bas odděleně.

elektronkový zesilovač
Copyright 1999 - 2008 / Horn Studio