Historie Lowtherů

LOWTHER - vládne kvalitou znělosti.

Tento kvalitní reproduktor, s dvojitou kuželovou membránou, na kterém je po mnoho desetiletí založena reputace Britské firmy Lowther pochází z vynálezu P.A.G.H. Voigta. Ve stejnou dobu další dva technici Rice a Kellog navrhli reproduktor s jednoduchou membránou, který se stal poslechovým standardem. Kdykoliv ale nastala potřeba vyšší kvality, byl to vždy reproduktor s dvojitou membránou, ke kterému se odborníci přikláněli. Kupodivu, byly oba patenty podány najednou během čtrnácti dnů.

V polovině třicátých let rostla popularita reproduktorů s pohyblivou cívkou velmi rychle. Tyto reproduktory měly navíc pro vytvoření požadovaného magnetického pole ještě druhou cívku napojenou na stálé stejnosměrné napětí. Aby zabezpečil optimální kvalitu zvuku, p. Voigt navrhl a připojil složený horn založený na exponenciále tractrix. Opět další příklad Voight-ova vynalézavého přístupu.

Dnes jsou takovéto reproduktory velmi vyhledávané, a to nejen kvůli jejich nepochybné značné historické hodnotě, ale dokonce ještě víc pro znamenitou kvalitu zvuku, kterou do současnosti nabízejí.

Roku1939, Donald Maynard Chave spojil síly, ve vývoji a výzkumu, s Voigt- em. Chave, jehož jméno v High-End reprodukci zvuku se posléze stalo celosvětovým pojmem, se zasloužil o design permanentního magnetu a nahradil tak předtím užívaný starý elektromagnet.

Lowther výrobní štítekOriginál návrhy Lowther hornů pocházely hlavně z dílny Voighta. On pevně věřil , že celé audio spektrum by mělo být vytvořené jedinou kmitací cívkou. Voight se s Lowthery od toho principu nikdy neodchýlil, protože věděl, že jakmile by použil elektronické filtry, výsledný zvuk by okamžitě ztratil na svém charakteru živosti.

Donald Chave, zakládající člen Lowther, pokračoval ve filozofii designu, modifikování a zlepšování Lowther systémů jakkoliv mu to nové techniky a materiály dovolily. Pan Chave zůstal s Lowtherami až do své smrti do r. 1985.

Současná Logic série a Fidelio série jsou zcela originální designy, založené na jemném vyrovnávání dvou laděných vzduchových sloupců ( Bicor systém). V minulosti byly pro vytvoření hladké basové odezvy nutné velké hornové skříně.

Fidelio schéma v řezuH.F. Olson, a mnoho jiných akustických inženýrů, představili svoje plány, které dovolily zmenšit vyústění i délku hornu. Zvukové vlny se odrážejí od zadní komory směrem k hrdlu a vytváří stojaté vlny. Systémy Bicor pak dovolí takovým odráženým zvukovým vlnám projít skrz první a druhý vzduchový sloupec ven ze skříňky. Spolu s těmito jemně laděnými protilehlými vnitřními tlaky a s magnetickým tlumením velmi silného magnetu udržíme protielektromotorické síly na minimu. Díky této metodě již nemusíme spoléhat na činitel tlumení zesilovače a přesto jsme schopni přidat kmitací cívce obrovskou kontrolu. Další výhoda držení kmitací cívky uvnitř otevřeného prostoru mezery magnetu je odvádění tepla a možnost ničím nebržděného plynulého pohybu, na rozdíl od konvenčních uzavřených systémů.

Membrány a kužele jsou zhotovené z pergamenového papíru, pro tento účel speciálně navrženého. Kužel je konstruován tak, že je od zbytku membrány separován aby nedocházelo k jeho brždění. Během počátečních 50 nebo 60ti hodin hraní, se Lowthery budou stále zlepšovat až k úrovni, která dělá střední odezvu bezpříkladnou jakémukoliv jinému reproduktoru. Během této doby se povrch kužele, v místě spojení s membránou, kontrolovaným způsobem rozbije do miliónu oddělených oblastí. Toto jedinečné spojení membrány a kuželu, zajistí pomocí jedné kmitací cívky plynulou frekvenční odezvu nad celým frekvenčním pásmem.

V úplně poslední řadě Lowtherů, (' EX-' série), má každý model pro optimální výkon namontovaný přesně laděný filtrační koš. Tento filtrační koš tvoří, napěťové vyvážení mezi zadní akustickou komorou hornu a speciálním difuzorem na přední straně reproduktoru. Díky tomu nedochází k žádné nechtěné oscilaci kmitací cívky. Skrze tento filtr projdou pouze hluboké kmitočty a tím se vyhneme středobasovému zmatku, který bývá u nesprávně laděných hornů častou příčinou nechtěného zabarvení.

Lowther cívkaNa horním konci kmitočtového rozsahu je vnitřní kmitací cívka, která zajišťuje oblast produkování pásma krátkých vln. Pro tento účel jme navrhli vlastní flexibilní lepidlo, které musí tuto cívku pevně držet, která je kvůli váze vyrobena z hliníkového drátu, a přitom jí dovolit v silném magnetickém poli oscilovat ve vysokých frekvencích. Dále musí lepidlo odolávat teplotě 180 stupňů Celsia. Na kmitací cívku Lowtherů jsou použity všechny tři výhody tohoto lepidla.

Také zadní středicí zařízení není klasické konvenční konstrukce. Jde o speciálně vyvinutou tkaninu, která nedovolí tlaku vzduchu projít skrz ni dozadu. Horn je pak schopen zachytit celý tlak, což je velmi důležité v jeho výsledném znění. Středička i závěs jsou směsí toho nejlehčího možného materiálu k podání maximální kontroly. Kompletní membrána se závěsem a středičkou váží pouhých 11 gramů včetně váhy vzduchu. (Mimochodem, každý kus se na montáži váží, aby byly odchylky na absolutním minimu).

Záruka na Lowthery je dva roky. Zákazníci v rámci reklamace Lowthery prakticky nevracejí, kromě těch nadšenců, kteří využívají nabídky návrhu aktualizací a výhod nových vývojových trendů ve zvukové reprodukci, kterých se Lowther nepřetržitě usiluje docílit.

elektronkový zesilovač
Copyright 1999 - 2008 / Horn Studio